Fase Voorlopig Ontwerp afgerond

Van Leeuwenhoekpark

Het Van Leeuwenhoekpark is straks 'het groene hart' in het toekomstige stadsgebied Nieuw Delft. Het komt letterlijk op het dak van de spoortunnel. Het park begint bij het Centraal Station en loopt door tot Leeuwenstein. Bekijk de virtuele plankaart van Nieuw Delft. Het park beslaat een gebied van ongeveer 2,5 hectare, gemiddeld 40 meter breed (soms 30 meter, soms 45 meter) en 600 meter lang. Een bijzonder gebied dat alle potentie heeft om uit te groeien tot iets bijzonders voor Delft. Een aantrekkelijk en levendig park voor Delftenaren, toekomstige bewoners en bezoekers van de stad Delft. Op 3 februari 2018 werd het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het park als eerste gepresenteerd aan betrokkenen die bijgedragen hebben aan het Programma van Eisen en het Schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark. Later op deze dag kregen alle bezoekers op 'Nieuw Delft Presenteert' het VO te zien.   

Impressies van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Voorlopig Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp is de uitwerking van het winnende prijsvraagontwerp (structuurontwerp) voor het Van Leeuwenhoekpark. Delft koos voor het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. Lodewijk Baljon: “Het is een geweldige uitdaging om dit terrein in het midden van dit nieuwe stadskwartier, een hedendaagse Delftse betekenis te geven. We hebben Delfts DNA in gedachte genomen. Delft is herkenbaar aan haar lange lijnen; de Delftse grachten en de smalle dwarsstraten die met bruggen verbonden zijn. Aan het einde van deze zichtlijnen is vaak een markante Delftse toren te zien. Dit hebben we vertaald in het ontwerp door middel van een centrale loper met twee bruggen. De loper biedt zicht op de oude en nieuwe torens van de stad.” 

Programma: een park boven op het spoor met prettige afwisselende plekken
Het noordelijk deel van het park grenst aan het stationsgebied en heeft een wat stedelijker karakter mede door de aanwezigheid van het Student Hotel en gebouw Antoni. Het zuidelijke deel van het park heeft meer een buurtkarakter. Het park nodigt uit tot veel vormen van recreatie. Op de plekken waar de centrale loper breed is, zijn voorzieningen als een half basketbalcourt, een trapveld, waterspeelplaats of vlindertuin opgenomen. De randen van de loper nodigen uit tot zitten of spelen. Op de kop van het park aan de zijde van het 'busplein' is de ambitie een fontein (zie VO fontein) te realiseren (en anders een waterspeelplaats). Op de 'groene flanken' kun je zitten of liggen in de zon of schaduw, picknicken of aan yoga doen.


Inrichting
Het decor van het park bestaat straks uit statige bomenrijen met linden en losse groepen meerstammige bloesembomen. Een verdiepte ligging in het groen en het vloeiende verloop van de loper. Wisselende randen van de loper in vorm en hoogte. Glooiend gras, van hoog tot laag. Op warmere zomerdagen zorgen de taluds voor een frisse bries door het park. Er komen meerdere kleinere doorgangen en twee eye catchers in de vorm van bruggen die ook als speelplek dienen. 

De loper van staalvezelbeton krijgt een warme grijsbruine kleur door de oxiderende ijzerdeeltjes in het beton. Op plekken waar skaten niet gewenst is, wordt een houten zitrand gemaakt. Aan het park wordt in de toekomst gewoond en nachtelijk gebruik van het park is daarom niet wenselijk. Het park wordt dan ook niet verlicht. Het park zal niettemin nooit echt donker zijn omdat het park smal is en de aanliggende gebouwen en woonstraten aan beide kanten licht 'afgeven'. Alleen bij het basketbalveld wordt 1 lichtmast geplaatst.  

Planning voor het park

 • Begin 2016: Start planontwikkeling: samenstellen Programma van Eisen (onder meer beschrijving van ambities, wensen, kansen, beperkingen en randvoorwaarden).
 • 1e helft 2016: Programma van Eisen gereed.
 • Het gekozen Schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark is op dinsdag 14 maart 2017 gepresenteerd aan en besproken met geïnteresseerden, die in eerdere stadia hebben meegedacht over de invulling en gebruik van het park.
 • 2e helft 2017: Vertaling van Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp.
 • Begin 2018: Voorlopig Ontwerp gereed.
 • 3 februari 2018: informatiebijeenkomst over Voorlopig Ontwerp.
 • Rond 2020: het ontwerpproces naar Definitief Ontwerp wordt richting uitvoering weer opgepakt.   

  Voorlopige fasering
 • Medio 2021: start aanleg Park Noord-Noord.
 • Eind 2022: start aanleg Noord-Zuid.
 • Begin 2025: start aanleg Park Zuid-Noord.
 • Eind 2025: start aanleg Park Zuid-Zuid.

Aanleg
De gebouwen (van gebiedsontwikkeling Nieuw Delft) rondom het park worden eerst gebouwd. Denk aan Antoni, The Student Hotel en de drie gegroepeerde gebouwen op Veld 5. Als de gebouwen rondom het park nog in aanbouw zijn, is de ruimte waar het park komt, nodig voor bouwverkeer en bouwmateriaal. Het zou zonde zijn daar een park aan te leggen, dat steeds weer beschadigd wordt door de bouwactiviteiten. De aanleg van het park kan alleen van Noord naar Zuid, omdat het park van Oost naar West in één keer moeten worden aangelegd vanwege de drainage, de gekozen loper en de gewichtsverdeling op de tunnel. Mogelijk wordt er wel een deel van het zuidelijke deel (een strook van circa 11 meter (het park is gemiddeld 40 meter breed (soms 30 meter, soms 45 meter) langs de Engelsestraat tijdelijk ingevuld met omwonenden gedurende enkele jaren.  

Samen werken aan een prachtig park
Een park wordt van de stad, wanneer je het samen maakt. De afgelopen jaren hebben mensen van binnen en buiten Delft hun ideeën voor het park gedeeld. Meer dan 80 mensen deden mee aan de inspiratiebijeenkomst met de stad op 29 maart in 2016. Deze ideeën zijn samengevat in zeven ontwerpthema’s en opgenomen als leidraad in het Programma van Eisen en dit heeft uiteindelijk geleid tot het Voorlopig Ontwerp.

Park straks laboratorium voor klimaatonderzoek
Als het park gerealiseerd is, gaat het dienst doen als laboratorium voor klimaatonderzoek. Op diverse punten in en rond het park worden dan klimaataspecten als windsnelheid en luchttemperatuur gemeten en wordt inzicht verkregen in de effecten van een groen gebied in een overwegend 'stenige' stedelijke omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Chair of Environmental Technology & Design van de Faculty of Archictecture van de TU Delft.

Betrokken partijen
Inwoners, ondernemers, bestuurders, diverse organisaties van binnen en buiten Delft, LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten, TU Delft, Smart City, Witteveen + Bos en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten