Van Leeuwenhoekkwartier

wonen - werken - bedrijvigheid - horeca - cultuur - recreëren - ontmoetingsplekken

Delft op zijn stedelijkst. Het Van Leeuwenhoekkwartier ligt direct naast het historische centrum. Een plek met stedelijke allure. Een plek waar werken, wonen, startups, cultuur, bedrijvigheid en historie samen komen. Het nieuwe stadspark loopt als een lange groene loper prominent doorheen. Rondom dit park komen diverse nieuwe woningen en nieuwe stedelijke functies die zorgen voor de levendigheid, een plek waar altijd iets te doen is. 

In het Van Leeuwenhoekkwartier is ruimte voor circa 600 nieuwe woningen (koop- en vrije sector huurwoningen) bij het Bolwerk, aan de Nieuwe Gracht en rondom het nieuwe stadspark. Het Van Leeuwenhoekkwartier wordt vraaggestuurd ontwikkeld. Behalve voor wonen is er ruimte voor tal van nieuwe stedelijke functies verdeeld over circa 40.000 m2. Die zorgen voor de optimale stedelijke mix en levendigheid in het gebied.

Ligging Van Leeuwenhoekkwartier

Het Van Leeuwenhoekkwartier ligt centraal in Delft rond Station Delft en het Van Leeuwenhoekpark. Tussen het Bolwerk (Noorden), de Westvest (Oosten), de nieuwe Ireneboulevard tot de Abtswoudseweg (Zuiden) en de Coenderstraat en de Van Bleyswijckstraat (Westen).


 

City Lounge concept

De planontwikkeling van het Van Leeuwenhoekkwartier gebeurt aan de hand van het ‘City Lounge-concept’: een stadsdeel dat uitnodigt om op verschillende plekken te ontmoeten en te netwerken. Het stadspark en andere buitenruimten spelen hierbij een belangrijke rol. Het gaat om de wisselwerking tussen het gebruik van de buitenruimten en aanliggende gebouwen.

Programma:

 • Circa 40.000 m2
 • 500 tot 600 woningen/appartementen/bouwkavels
 • Particulier opdrachtgeverschap
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Park (circa 18.000 m2)
 • horecagelegenheden
 • kantoren
 • detailhandel
 • werkplekken en startups
 • extended stay
 • hotel
 • culturele voorzieningen
 • verschillende ontmoetingsruimten

Fase: planvorming, Bestemmingsplan voor Noordelijke deel gereed.

Planning: De planontwikkeling van de eerste kavels zal in 2016 plaatsvinden.

Betrokken partijen: Gemeente Delft, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten