NIEUW DELFT

Ondernemerschap, vernieuwing en wonen in het hart van Delft

Delft kijkt vooruit. Het spoorviaduct dat de stad doormidden sneed, is verdwenen. Nieuwe verbindingen, waaronder een spoortunnel, maken het centrum van Delft beter bereikbaar dan ooit. De spoorzone wordt ontwikkeld, de stad wordt geheeld. Tegen het historisch hart van Delft aan, in een gebied van circa 24 hectare, verrijst dit nieuwe stuk stad. De spoorzone verandert in Nieuw Delft. Hier staat de toekomst letterlijk en figuurlijk voor de deur. Een leefomgeving die inspeelt op een veranderlijk klimaat. Met door Delftse stu­denten en ondernemers bedachte technologie toegepast in gebouwen en zichtbaar in de open­bare ruimte. Met slimme ontwerpen en innovaties biedt Nieuw Delft verschillende doelgroepen – ondernemers, gezinnen, ouderen, eventueel met een zorgvraag, en werkende jongeren – de kans om te wonen en te leven naar moderne maatstaven.

Nieuw elan in het hart van de stad
Door het verdwijnen van het spoorviaduct ligt hier voor Delft de kans om de historische stad te verrijken en de economische betekenis van de stad te vergroten. Tussen het historische Delfts erfgoed en nieuwe architectuur krijgen ondernemerschap en ver­nieuwing de ruimte.

Tot 2025 ondergaat dit nieuwe stadsgebied een ware metamorfose naar een gewild woon- en werkmilieu met circa 1.000 - 1.500 nieuwe (zelfbouw)woningen, 40.000 m2 stedelijke functies, verschillende ontmoetingsplekken, boulevards, stadsparken en de Nieuwe Gracht. Een plek voorbereid op de toekomst door slimme duurzame-, milieu- en mobiliteitstoepassingen.

De hoofdstructuur van Nieuw Delft wordt gevormd door de hoofdwegen, het groen met het langgerekte park en de waterstructuur, met aan­grenzende bebouwing en een mix aan functies. Karakteristiek is de Nieuwe  Gracht. Door de grachtenstructuur van het plan ontstaan drie onderscheidende buurten, met ieder een eigen sfeer en kwaliteit: de Coendersbuurt, het Van Leeuwenhoekkwartier en de Abtswoudse Hof.

Vraaggestuurd ontwikkelen in Nieuw Delft
De vaart bij de ontwikkeling van Nieuw Delft zit er goed in. Leidend is en blijft de vraag van uiteenlopende partijen – particulieren, woongroepen, ondernemers, bouwers en ontwikkelaars – naar woon-, werk- en leefruimte. Ook maatschappelijke voorzieningen vinden een plek in Nieuw Delft. De vraaggestuurde aanpak werpt zijn vruchten af. Inmiddels is ruim twee derde van het gebied (24 hectare) ingevuld. Aanjager is de Coendersbuurt, één van de drie deelgebieden. In 2014 kwamen de eerste kavels voor (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap op de markt. Inmiddels wordt er volop gewoond en geleefd. Het resultaat, een qua bebouwing en sfeer zeer gevarieerde, aantrekkelijke woonbuurt, die er mag wezen en dient als inspirerend voorbeeld voor de ontwikkeling van de andere buurten in Nieuw Delft: het Van Leeuwenhoekkwartier en de Abtswoudse Hof. Ook hier gaan initiatieven van particulieren en projectontwikkelaars hand in hand.

Waar staat Nieuw Delft?
De Coendersbuurt is bijna klaar. Hier bouwden ontwikkelaars en (zelf)bouwers naast elkaar aan de nieuwe buurt. Begin 2017 verhuisden de eerste bewoners naar hun zelfbouwhuis en werd de nieuwe vmbo school 'SC Delfland' officieel geopend.

In de omgeving van het nieuwe station in Delft, waar het stadskantoor al de aandacht trekt, komen bijzondere plannen tot uitvoering. De entree van Delft is over een aantal jaren nog fraaier wanneer het iconische House of Delft er staat. Ten zuiden van het station verrijzen The Student Hotel en Antoni, een multifunctioneel complex met allure. Het monumentale voormalige stationsgebouw krijgt een nieuwe bestemming met horeca en werkplekken. Op een steenworp afstand van het station, naast het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, zijn inmiddels appartementen voor kenniswerkers in aanbouw. In heel Nieuw Delft wordt gewerkt aan hoogwaardige, duurzame, openbare ruimte, met plekken waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De eerste bewoners van Nieuw Delft hebben het gebied op de kaart gezet. (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap was en is een sleutel tot succes.

 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten