Een korte terugblik

Vijf jaar lang is gewerkt aan de Willem van Oranje (spoor)tunnel in het centrum van Delft. Een enorme operatie die de stad Delft voorgoed heeft veranderd. Niet alleen verdwijnt het viaduct dat decennialang de stadsdelen visueel van elkaar scheidde, Delft krijgt er een aantrekkelijk en modern vervoersknooppunt en een stadskantoor bij: Station Delft. Ook komt ruimte vrij voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsgebied Nieuw Delft.

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Terwijl de wanden en het dak van de eerste tunnelbuis vorm kregen, een toren tijdelijk aan de kant werd geschoven, een molen werd opgetild en archeologische opgravingen nieuwe informatie over het Delftse verleden opleverden, keerde het economisch tij. Dit veranderde de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en leidde tot herbezinning op de opgave, de aanpak en de gemeentelijke positie. Wat resulteerde in een dialoog met de gemeenteraad en met de stad om gezamenlijk tot een actueel en realistisch toekomstperspectief te komen. Een perspectief dat uitgaat van de ambities die de gemeente koestert voor de nieuwe wijk en van de kansen die deze unieke locatie biedt voor Delft. Dit vruchtbare proces heeft geleid tot de breed gedragen keuze voor het stedenbouwkundig plan Zicht op Delft van Palmbout Urban Landscapes. Dit plan is binnen de kaders van het IOC-Ambitiedocument en de Businesscase Spoorzone geoptimaliseerd en uitgewerkt naar de gebiedsvisie Nieuw Delft. Met deze gebiedsvisie durven we de toekomst aan!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten