De Nieuwe Gracht is een belangrijk onderdeel van de hoofdstructuur van Nieuw Delft. De contouren van het noordelijk deel van de gracht zijn al zichtbaar: zo is de kade aan de kant van de Coenderstraat al gereed. Inmiddels is ook gestart met de aanleg van het zuidelijk deel van de gracht, tussen de Westlandseweg en de Mercuriusweg. Dit gedeelte vormt een belangrijke schakel in de verbinding van het water van het Westerkwartier met het gemaal bij station Delft Zuid.

Natuurvriendelijke oevers
De gracht gaat er in het zuiden iets anders uitzien dan in het noorden. Zo krijgt de gracht aan de kant van het Van Leeuwenhoekkwartier een verharde kade - net als aan de Coenderstraat - maar aan de kant van de Abtswoudse Hof komen ook natuurvriendelijke oevers. Dat geeft ruimte aan ecologische ontwikkeling. Arjaan Hoogenboom, stedenbouwkundige: “Door de geleidelijke overgang tussen water en land krijg je verschillende gradaties van nattere en drogere delen. Dat zorgt ervoor dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. En levert ook een gevarieerd beeld op.”

Werkzaamheden en planning
De aanleg van de Nieuwe Gracht tussen de Ireneboulevard/Westlandseweg en de Mercuriusweg/Abtswoudseweg is gestart in maart 2018. Kort daarna zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd vanwege aangetroffen verontreinigingen in de grond. Inmiddels is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De nieuwe planning is als volgt:

  • Juni t/m juli 2018 – Intrillen van damwanden voor de Nieuwe Gracht en heien van buispalen achter de damwanden. Dit kan gepaard gaan met geluidshinder en trillingen.
  • Augustus t/m september  2018 – Aanbrengen van betonbalk op damwand, geen hinder verwacht
  • Oktober t/m november 2018  – Aanbrengen metselwerkschorten d.m.v. een kraan, geen hinder verwacht.
  • December 2018  –  Ontgraven Nieuwe Gracht Zuid met verbinding van Westlandseweg tot Engelsestraat.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2018

Watergang Industriestraat
Gelijktijdig wordt langs de Industriestraat gewerkt aan een watergang tussen de Nijverheidsdwarsstraat en de Papsouwselaan. Hier worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd zoals hierboven beschreven: dit gaat echter om een kleiner gebied, waardoor de afzonderlijke fasen korter zullen duren.

Ontwikkeling omliggende velden
Hoewel de aanleg van de Nieuwe Gracht al start, duurt het nog even voor we langs dit nieuwe stukje water en groen kunnen wandelen. De komende jaren wordt er namelijk druk gebouwd op de velden rond de Nieuwe Gracht Zuid. Zo wordt veld 8 bouwrijp gemaakt en wordt er mogelijk in 2019 al gestart met de bouw op veld 9. Na de voltooiing van de eerste gebouwen, tussen 2020 en 2023, wordt de openbare ruimte in fasen ingericht en worden daarbij ook de nodige paden aangelegd.

Waterstructuur Nieuw Delft
In het plan voor Nieuw Delft speelt water een belangrijke rol. Het bepaalt het karakter van de verschillende buurten en verbindt ze met de omringende stad. De waterstructuur is ook essentieel voor een goede leefbaarheid in de stad. De watergangen zorgen ervoor dat regenwater wordt geborgen en afgevoerd, zodat het grondwater niet te hoog komt te staan, maar dat het gebied ook niet verdroogt. De Nieuwe Gracht is daarbij de belangrijkste noord-zuidverbinding, van het stadskantoor in het noorden tot X-Ray in het zuiden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten