Veld 8

Wonen en voorzieningen

In het zuidelijk deel van Nieuw Delft, globaal tussen de Papsouwselaan en het Nijverheidsplein, ligt veld 8. Tussen oktober 2017 en december 2018 wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van dit veld. De nodige voorzieningen worden aangelegd, zoals riolering, obstakels worden weggehaald en er wordt gezorgd dat de grond schoon en vlak is. Zo is het veld volgend jaar helemaal klaar om te starten met bouwen.

Overzicht werkzaamheden

Van juni tot en met december 2018 worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

• Aanleg riool Nijverheidsstraat
• Slopen trafohuisje Stedin aan Nijverheidsstraat
• Bouwrijp maken gebied rond Nijverheidsstraat en de plek van de voormalige Loods015
• Bouw kademuur Industriestraat en Nieuwe Gracht: bekijk hier de actuele planning
• Uitgraven gracht langs aangelegde kademuur
• Aanleg Fabrieksstraat tussen brug en Ambachtstraat
• Dempen deel gracht langs Essen Staete tot de Industriestraat. Dit kan als de Nieuwe Gracht zuid aangelegd is (verwachting november/december)

De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019:

• Aanleg brug tussen Industriestraat en Fabriekstraat (januari t/m maart)
• Als laatste wordt het veld waar de PROEFtuin zit bouwrijp gemaakt (mei)


Wat komt er op veld 8?

Wanneer het veld bouwrijp is gemaakt, kan worden gestart met bouwwerkzaamheden. Naar verwachting wordt daarbij begonnen met de kavels grenzend aan de Industriestraat. Het gebied is bestemd voor een combinatie van wonen en voorzieningen. De precieze invulling van het veld en de betrokken partijen zijn echter nog niet bekend. Hier hopen we jullie binnenkort meer over te kunnen vertellen!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten