Wil je aan de slag in Nieuw Delft?

De vrije ruimte


We zijn benieuwd naar uw ideeën en initiatieven! Waar ziet u mogelijkheden als ondernemer? Heeft u plannen om zich te vestigen in Nieuw Delft? Heeft u een bijzonder wooninitiatief dat u graag verder wilt brengen? Alleen of samen met anderen? Denkt u na over een duurzame toepassingen of efficiënte woon-werk-netwerklocaties van de toekomst? Initiatieven die Delft ontwikkelen tot een nóg aantrekkelijkere plek om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren of te verblijven.

Ziet u die kansen in Nieuw Delft gerealiseerd? Pak de ruimte en ga ervoor! 
Neem contact met ons op of mail ons nieuwdelft@delft.nl.

Verbinden. Delft is altijd al rijk aan ondernemers en initiatieven geweest. Veel mensen denken en doen nu al met ons mee. Variërend van Delftenaren, organisaties tot bestuurders. Het is de kunst om al die partijen goed bij de gebiedsontwikkeling te betrekken en sterk met elkaar te verbinden. En vooral: daarbij steeds op het vizier wat de uiteindelijke gebruiker wil. Daarvoor peilt OBS al geruime tijd de belangstelling van partijen en voert ook pro-actief gesprekken met partijen over mogelijke initiatieven die zij in Nieuw Delft zouden willen realiseren. Zo is een platform ontstaan van collectieve-, particuliere initiatieven en initiatieven van professionele spelers. Van klein tot groter.

Creëer de ruimte binnen heldere spelregels
In Nieuw Delft werken stadsmakers – particulieren, ondernemers, groepen, ontwikkelaars en diverse andere partijen - samen aan de vernieuwing van de stad Delft. Want vernieuwing van de stad, komt vanuit de stad het beste op gang. Nieuw Delft geeft stadsmakers, letterlijk en figuurlijk de ruimte, binnen heldere spelregels.

Delft bouwt aan de toekomst van de stad: Nieuw Delft
De ontwikkeling van Nieuw Delft speelt in op nieuwe verbindingen én groei van de stad Delft: de stad van morgen. De komende circa 10 jaar biedt Nieuw Delft unieke ontwikkelkansen. Voortdurend op zoek naar vernieuwende inzichten, nieuwe mogelijkheden. Zo dagen we elkaar uit er telkens het beste uit te halen, elkaar te verrassen en open te staan voor nieuwe invalshoeken. Nieuw Delft is de plek waar uw idee voor Delft werkelijkheid kan worden.

Ziet u kansen in Nieuw Delft? Pak de ruimte en ga ervoor! Neem contact met ons op.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten