Omgevingsmanagement


De omgevingsmanagers zijn de contactpersonen voor omwonenden en ondernemingen in de directe omgeving van het bouwterrein. Het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Delft met vragen over de Nieuw Delft is informatiecentrum Delft Bouwt aan het Crommelinplein 1 in Delft. In enkele individuele gevallen heeft het omgevingsmanagement persoonlijk contact.


Contact
Voor vragen of contact over de (bouw)werkzaamheden in Nieuw Delft  neemt u op werkdagen tijdens kantooruren contact op met de voorlichters van informatiecentrum Delft Bouwt via telefoonnummer 015 - 260 2611 of per mail via delftbouwt@delft.nl. U kunt ook langskomen op woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Het informatiecentrum is gevestigd aan het Crommelinplein 1 in Delft.


Omgevingsmanager voor Nieuw Delft is: Antje ten Haaf van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft.

Bewonersinitiatieven

Nieuw Delft strekt heeft aansluiting op 4 bestaande wijken in Delft. Binnen deze wijken zijn diverse bewonersinitiatieven en buurtverenigingen te vinden. Maar ook buiten Nieuw Delft zijn er inwoners van Delft, studenten aan de TU en belangenorganisaties die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in Nieuw Delft. Hieronder vindt u een korte omschrijving van deze initiatieven.

Werkplaats Spoorzone Delft
Werkplaats spoorzone Delft, kortweg WeSD, is een burgerinitiatief. In deze vereniging hebben zich diverse organisaties en particulieren verenigd om gezamenlijk  activiteiten te organiseren op een breed vlak van welzijn, cultuur, educatie, enzovoort.

Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft
De vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D) behartigt de belangen van Delftenaren die wonen in de Spoorzone.

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
De bewoners in wijk Olofsbuurt-Westerkwartier  worden vertegenwoordigd in de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOWD).

Belangenvereniging Zuidpoort
De Belangenvereniging Zuidpoort komt op voor de belangen van haar leden in het Zuidpoortgebied, zoals aangesloten verenigingen, individuen, bedrijven en winkeliers.

Buurtvereniging Delftzicht
In de wijk Delftzicht organiseert de Buurtvereniging Delftzicht regelmatig activiteiten. De buurtvereniging en Spoorzone Delft hebben regelmatig overleg om vragen en issues in Delftzicht te bespreken.

Platform Spoor

Voor overleg met betrokken bewoners en organisaties heeft de gemeente in 1999 het Platform Spoor in het leven geroepen bij de voorbereiding voor de bouw van de spoortunnel. De bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers te informeren over de voortgang, discussiepunten te bespreken en besluiten vooraf te toetsen. Lees meer over de rol van Platform Spoor.

Samenstelling
In het Platform Spoor zijn bijna meerdere groeperingen en organisaties vertegenwoordigd. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties.

Plenair overleg
Eens per kwartaal vindt plenair overleg plaats. Tussendoor vindt overleg plaats over verschillende thema's, waarbij de samenstelling van de groep afhangt van het onderwerp. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten